KÍCH THƯỚC GẠT MƯA CÁC DÒNG XE

     KÍCH THƯỚC GẠT MƯA CÁC DÒNG XE

  NỘI THẤT OTO ĐỨC THIỆN SỐ 7 TÔN THẤT THUYẾT.

          09 29 29 39 86

                       GẠT MƯA KIA

GẠT MƯA KIA MORNING

KIA MORNING SI 2017 - 2018
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA MORNING SI 2016
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA MORNING 2006 - 2015
Bên lái 22” (550 mm)
 Bên phụ 16” (400 mm)
KIA K3
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
KIA CERATO 2014 - 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
KIA CERATO 2006 - 2013
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA CERATO 2003 - 2005
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)KIA SEDONA
KIA SEDONA 2002 - 2005
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 24” (600 mm)
KIA SEDONA 2006 - 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
KIA RIO 2011 - 2017
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA RIO 2005 - 2010
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA RIO 2002 - 2004
Bên lái 21” (525 mm)
 

GẠT MƯA KIA SORENTO & KIA FORTE

KIA SORENTO 2017 - 2018
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA SORENTO 2010 - 2016
Bên lái 24” (600 mm)
  Bên phụ 20” (530 mm)
KIA SORENTO 2002 - 2009
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
KIA FORTE 2014 - 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
KIA FORTE 2009 - 2013
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
KIA FORTE XY 2009 - 2011
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)

GẠT MƯA XE TOYOTA

TOYOTA CAMRY 2.5 Q 2015 - 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
TOYOTA CAMRY 2.0 E 2014
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
TOYOTA CAMRY 2007 - 2013
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
TOYOTA CAMRY 2002 - 2006
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
TOYOTA CAMRY 1992 - 2001
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)

GẠT MƯA TOYOTA ALTIS 

TOYOTA ALTIS 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA ALTIS 2012 - 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2015
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2011
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2009
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2007
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
TOYOTA ALTIS 2004 - 2005
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2002 - 2003
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2001
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)

GẠT MƯA TOYOTA VIOS

TOYOTA VIOS E 2017
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA VIOS G AT 2017
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA VIOS 2010 - 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA VIOS 2007 - 2009
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
TOYOTA VIOS G 2005
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
TOYOTA VIOS 2003 - 2006
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)MƯA
TOYOTA FORTUNER 2017
Bên lái 22” (550 mm)
 Bên phụ 16” (400 mm)
TOYOTA FORTUNER 2005 - 2016
Bên phụ 19” (475 mm)
Bên lái 21” (525 mm) 

GẠT MƯA TOYOTA INNOVA 

TOYOTA INNOVA 2017
Bên lái 26” (650 mm)
 Bên phụ 16” (400 mm)
TOYOTA INNOVA 2.0 2017
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 24” (600 mm)
TOYOTA INNOVA 2005 - 2016
Bên phụ 16” (400 mm)
Bên lái 24” (600 mm)

GẠT MƯA TOYOTA YARIS 

TOYOTA YARIS 2012 - 2016
Bên phụ 17” (425 mm)
Bên lái 24” (600 mm) 
TOYOTA YARIS 2006 - 2011
Bên phụ 14” (350 mm)
Bên lái 24” (600 mm)
TOYOTA YARIS 1999 - 2005
Bên phụ 16” (400 mm)
Bên lái 22” (550 mm)

GẠT MƯA XE HONDA

GẠT MƯA HONDA CITY

HONDA CITY 2017 - 2018
Bên lái 26” (650 mm)
 Bên phụ 18” (450 mm)
HONDA CITY 2015 - 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
HONDA CITY 2014 - 2008
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
HONDA CITY 2003 - 2008
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
HONDA CR-V 2013 - 2018
Bên phụ 16” (400 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
HONDA CR-V 2007 - 2012
Bên phụ 17” (430 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
HONDA CR-V 2007 - 2008
Bên phụ 19” (475 mm)
Bên lái 20” (500 mm)
HONDA CR-V 2002 - 2006
Bên phụ 20” (500 mm)
Bên lái 21” (525 mm)

GẠT MƯA HONDA CIVIC 

HONDA CIVIC 2017 - 2018
Bên phụ 20” (500 mm)
Bên lái 21” (525 mm)
HONDA CIVIC 2012 - 2016
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
HONDA CIVIC 2008
Bên phụ 24” (600 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
HONDA CIVIC 2006 - 2011
Bên phụ 23” (575 mm)
Bên lái 26” (650 mm) 
HONDA CIVIC 2001 - 2005
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 20” (500 mm)

GẠT MƯA XE FORD

GẠT MƯA FORD RANGER

FORD RANGER 2017 - 2018
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
FORD RANGER 2011 - 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
FORD RANGER 2009
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
FORD RANGER 2003 - 2008
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)ẠT MƯFORD
FORD FIESTA 2013 - 2018
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
FORD FIESTA 2008 - 2012
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
FORD FIESTA 2002 - 2008
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)

GẠT MƯA FORD ESCAPE

FORD ESCAPE 2011
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
FORD ESCAPE 2010
Bên lái 22” (500 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
FORD ESCAPE 2005 - 2009
Bên lái 21” (530 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
FORD ESCAPE 2004
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
FORD ESCAPE 2003
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)

GẠT MƯA FORD EVEREST

FORD EVEREST 2017 - 2018
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
FORD EVEREST 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 18” (450 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
FORD EVEREST 2008 - 2013
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
FORD TRANSIT 2016 - 2018
Bên lái 28” (700 mm)
Bên phụ 23” (575 mm)
FORD TRANSIT 2014 - 2015
Bên lái 28” (700 mm)
Bên phụ 24” (600 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 22” (550 mm)
FORD TRANSIT 2010 - 2013
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 22” (550 mm)
FORD TRANSIT 2008 - 2009
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 22” (550 mm)
FORD TRANSIT 2004
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 24” (600 mm)

GẠT MƯA FORD FOCUS

FORD FOCUS 2013 - 2016
Bên lái 28” (700 mm)
Bên phụ 28” (700 mm)
FORD FOCUS 2004 - 2012
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 17” (425 mm)

GẠT MƯA FORD ECOSPORT

FORD ECOSPORT 2014 - 2018
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)

GẠT MƯA MAZDA

GẠT MƯA MAZDA PREMACY & BT-50

MAZADA PREMACY
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
MAZADA BT-50
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)

GẠT MƯA MAZDA CX-5 & CX-9

MAZDA CX-5
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
MAZDA CX-9
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)2 - MAZDA 3
MAZDA 2 2015 - 2018
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
MAZDA 2 2015 - 2017
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 17” (425 mm)
MAZDA 3 2009 - 2018
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
MAZDA 3 2003 - 2008
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
MAZDA 6 2014 - 2018
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
MAZDA 6 2008 - 2012
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
MAZDA 6 2002 - 2007
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)

GẠT MƯA HYUNDAI

GETZ 2009 - 2010
Bên lái 23” (575 mm)
Bên phục 14” (350 mm)
GETZ 2002 - 2008
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phục 14” (350 mm)

GẠT MƯA I10

HYUNDAI I10
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)

GẠT MƯA I20 VÀ I30

HYUNDAI I20
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
HYUNDAI I30 2012
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
HYUNDAI I30 2010
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
HYUNDAI I30 2007 - 2009
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)

GẠT MƯA SANTAFE

Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
SANTAFE 2001 - 2006
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
SANTAFE 2005
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
SANTAFE 2004
Bên lái 23” (575 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)

GẠT MƯA CHEVROLET

Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
COLORADO 2013 - 2018
COLORADO 2004 - 2012
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
CRUZE

GẠT MƯA  SPARK

Bên lái 23” (575 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
SPARK 2018
Bên lái 23” (575 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
SPARK 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
SPARK 2013 - 2015
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
SPARK 2014
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
SPARK 2010
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
SPARK 2009
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
SPARK 2008
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
SPARK M300 2009 - 2015
MITSUBISHI JOLIE
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 21” (525 mm)
MITSUBISHI MIRAGE
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phục 14” (350 mm)
TRITON
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
OUTLANDER
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
GRANDIS
Bên lái 28” (700 mm)
Bên phụ 22” (550 mm)
ZINGER
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
LANCER
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)

GẠT MƯA DAEWOO

LACETTI CDX 2011 - 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
LACETTI SE 2010
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
LACETTI 2009
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
LACETTI 2007 - 2008
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
LACETTI EX 2004 - 2005
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)

MATIZ 2007 - 2008

Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)

             GẠT MƯA KIA

GẠT MƯA KIA MORNING

KIA MORNING SI 2017 - 2018
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA MORNING SI 2016
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA MORNING 2006 - 2015
Bên lái 22” (550 mm)
 Bên phụ 16” (400 mm)
KIA K3
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
KIA CERATO 2014 - 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
KIA CERATO 2006 - 2013
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA CERATO 2003 - 2005
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)KIA SEDONA
KIA SEDONA 2002 - 2005
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 24” (600 mm)
KIA SEDONA 2006 - 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
KIA RIO 2011 - 2017
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA RIO 2005 - 2010
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA RIO 2002 - 2004
Bên lái 21” (525 mm)
 

GẠT MƯA KIA SORENTO & KIA FORTE

KIA SORENTO 2017 - 2018
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
KIA SORENTO 2010 - 2016
Bên lái 24” (600 mm)
  Bên phụ 20” (530 mm)
KIA SORENTO 2002 - 2009
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
KIA FORTE 2014 - 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
KIA FORTE 2009 - 2013
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
KIA FORTE XY 2009 - 2011
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)

GẠT MƯA XE TOYOTA

TOYOTA CAMRY 2.5 Q 2015 - 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
TOYOTA CAMRY 2.0 E 2014
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
TOYOTA CAMRY 2007 - 2013
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
TOYOTA CAMRY 2002 - 2006
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
TOYOTA CAMRY 1992 - 2001
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)

GẠT MƯA TOYOTA ALTIS 

TOYOTA ALTIS 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA ALTIS 2012 - 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2015
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2011
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2009
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2007
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
TOYOTA ALTIS 2004 - 2005
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2002 - 2003
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
TOYOTA ALTIS 1.8 2001
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)

GẠT MƯA TOYOTA VIOS

TOYOTA VIOS E 2017
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA VIOS G AT 2017
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA VIOS 2010 - 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
TOYOTA VIOS 2007 - 2009
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
TOYOTA VIOS G 2005
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
TOYOTA VIOS 2003 - 2006
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)MƯA
TOYOTA FORTUNER 2017
Bên lái 22” (550 mm)
 Bên phụ 16” (400 mm)
TOYOTA FORTUNER 2005 - 2016
Bên phụ 19” (475 mm)
Bên lái 21” (525 mm) 

GẠT MƯA TOYOTA INNOVA 

TOYOTA INNOVA 2017
Bên lái 26” (650 mm)
 Bên phụ 16” (400 mm)
TOYOTA INNOVA 2.0 2017
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 24” (600 mm)
TOYOTA INNOVA 2005 - 2016
Bên phụ 16” (400 mm)
Bên lái 24” (600 mm)

GẠT MƯA TOYOTA YARIS 

TOYOTA YARIS 2012 - 2016
Bên phụ 17” (425 mm)
Bên lái 24” (600 mm) 
TOYOTA YARIS 2006 - 2011
Bên phụ 14” (350 mm)
Bên lái 24” (600 mm)
TOYOTA YARIS 1999 - 2005
Bên phụ 16” (400 mm)
Bên lái 22” (550 mm)

GẠT MƯA XE HONDA

GẠT MƯA HONDA CITY

HONDA CITY 2017 - 2018
Bên lái 26” (650 mm)
 Bên phụ 18” (450 mm)
HONDA CITY 2015 - 2016
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
HONDA CITY 2014 - 2008
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
HONDA CITY 2003 - 2008
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
HONDA CR-V 2013 - 2018
Bên phụ 16” (400 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
HONDA CR-V 2007 - 2012
Bên phụ 17” (430 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
HONDA CR-V 2007 - 2008
Bên phụ 19” (475 mm)
Bên lái 20” (500 mm)
HONDA CR-V 2002 - 2006
Bên phụ 20” (500 mm)
Bên lái 21” (525 mm)

GẠT MƯA HONDA CIVIC 

HONDA CIVIC 2017 - 2018
Bên phụ 20” (500 mm)
Bên lái 21” (525 mm)
HONDA CIVIC 2012 - 2016
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
HONDA CIVIC 2008
Bên phụ 24” (600 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
HONDA CIVIC 2006 - 2011
Bên phụ 23” (575 mm)
Bên lái 26” (650 mm) 
HONDA CIVIC 2001 - 2005
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 20” (500 mm)

GẠT MƯA XE FORD

GẠT MƯA FORD RANGER

FORD RANGER 2017 - 2018
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
FORD RANGER 2011 - 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
FORD RANGER 2009
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
FORD RANGER 2003 - 2008
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)ẠT MƯFORD
FORD FIESTA 2013 - 2018
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
FORD FIESTA 2008 - 2012
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
FORD FIESTA 2002 - 2008
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)

GẠT MƯA FORD ESCAPE

FORD ESCAPE 2011
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
FORD ESCAPE 2010
Bên lái 22” (500 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
FORD ESCAPE 2005 - 2009
Bên lái 21” (530 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
FORD ESCAPE 2004
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
FORD ESCAPE 2003
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)

GẠT MƯA FORD EVEREST

FORD EVEREST 2017 - 2018
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
FORD EVEREST 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 18” (450 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
FORD EVEREST 2008 - 2013
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
FORD TRANSIT 2016 - 2018
Bên lái 28” (700 mm)
Bên phụ 23” (575 mm)
FORD TRANSIT 2014 - 2015
Bên lái 28” (700 mm)
Bên phụ 24” (600 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 22” (550 mm)
FORD TRANSIT 2010 - 2013
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 22” (550 mm)
FORD TRANSIT 2008 - 2009
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 22” (550 mm)
FORD TRANSIT 2004
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 24” (600 mm)

GẠT MƯA FORD FOCUS

FORD FOCUS 2013 - 2016
Bên lái 28” (700 mm)
Bên phụ 28” (700 mm)
FORD FOCUS 2004 - 2012
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 17” (425 mm)

GẠT MƯA FORD ECOSPORT

FORD ECOSPORT 2014 - 2018
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)

GẠT MƯA MAZDA

GẠT MƯA MAZDA PREMACY & BT-50

MAZADA PREMACY
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
MAZADA BT-50
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)

GẠT MƯA MAZDA CX-5 & CX-9

MAZDA CX-5
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
MAZDA CX-9
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)2 - MAZDA 3
MAZDA 2 2015 - 2018
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
MAZDA 2 2015 - 2017
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 17” (425 mm)
MAZDA 3 2009 - 2018
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
MAZDA 3 2003 - 2008
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
MAZDA 6 2014 - 2018
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
MAZDA 6 2008 - 2012
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
MAZDA 6 2002 - 2007
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)

GẠT MƯA HYUNDAI

GETZ 2009 - 2010
Bên lái 23” (575 mm)
Bên phục 14” (350 mm)
GETZ 2002 - 2008
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phục 14” (350 mm)

GẠT MƯA I10

HYUNDAI I10
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)

GẠT MƯA I20 VÀ I30

HYUNDAI I20
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
HYUNDAI I30 2012
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
HYUNDAI I30 2010
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
HYUNDAI I30 2007 - 2009
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)

GẠT MƯA SANTAFE

Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
SANTAFE 2001 - 2006
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
SANTAFE 2005
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
SANTAFE 2004
Bên lái 23” (575 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)

GẠT MƯA CHEVROLET

Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
COLORADO 2013 - 2018
COLORADO 2004 - 2012
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
CRUZE

GẠT MƯA  SPARK

Bên lái 23” (575 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
SPARK 2018
Bên lái 23” (575 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
SPARK 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
SPARK 2013 - 2015
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
SPARK 2014
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
SPARK 2010
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
SPARK 2009
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
SPARK 2008
Bên lái 21” (525 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)
SPARK M300 2009 - 2015
MITSUBISHI JOLIE
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 21” (525 mm)
MITSUBISHI MIRAGE
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phục 14” (350 mm)
TRITON
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
OUTLANDER
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
GRANDIS
Bên lái 28” (700 mm)
Bên phụ 22” (550 mm)
ZINGER
Bên lái 26” (650 mm)
Bên phụ 14” (350 mm)
LANCER
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)

GẠT MƯA DAEWOO

LACETTI CDX 2011 - 2016
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
LACETTI SE 2010
Bên lái 24” (600 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
LACETTI 2009
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 20” (500 mm)
LACETTI 2007 - 2008
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)
LACETTI EX 2004 - 2005
Bên lái 22” (550 mm)
Bên phụ 19” (475 mm)
Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 16” (400 mm)

MATIZ 2007 - 2008

Bên lái 20” (500 mm)
Bên phụ 18” (450 mm)Description: https://viettopcare.vn/wp-content/plugins/facebook-messenger/frontend/images/facebook-messenger.svgDescription: https://viettopcare.vn/wp-content/plugins/facebook-messenger/frontend/images/facebook-messenger.svg