Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

THÁNG 1-6 THÁNG 6-12
SẢN PHẨM LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT
1 ĐỔI 1 gửi sản phẩm về công ty bảo hành
đổi ngay sản phẩm khác cùng loại, tương đương hoặc cao hơn sản phẩm đang dùng. Khách hàng thanh toán thêm khoản chênh lệch nếu có  
2. Trong trường hợp khách hàng không muốn sử dụng sản phẩm này nữa. Chúng tôi sẽ căn cứ trên tình trạng thực tế của sản phẩm và thông báo với khách hàng giá trị mà chúng tôi sẽ thu lại. 2. Trong trường hợp khách hàng không mu sử dụng sản phẩm này nữa. Chúng tôi sẽ căn cứ trên tình trạng thực tế của sản phẩm và thông báo với khách hàng giá trị mà chúng tôi sẽ thu lại.
SẢN PHẨM KHÔNG LỖI( đổi trả theo nhu cầu của khách hàng)
Khách hàng không muốn sử dụng sản phẩm nữa. Chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng máy và thông báo đến khách hàng giá trị thu lại sản phẩm ngay tại cửa hàng