Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Các SP của chúng tôi được bảo hành từ 6-12 tháng( cụ thể theo từng sp) sẽ được thông báo bằng văn bản tới khách hàng.

Với các SP được bảo hành đổi mới, chúng tôi sẽ tiến hành đổi mới sản phẩm ngay tại cửa hàng.

Đối với các san phẩm bảo hành sửa chữa, chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp với khách hàng tại thời điểm tiếp nhạn sản phẩm.