Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của KH. Tất cả các thông tin mà khách hàng đã cung cấp, chúng tôi cam kết không tiết lộ cho bên thứ 3 nào khác, không phục vụ vào quảng cáo để làm phiền KH.